Inventarizační komisi tvoří osoby zodpovědné za průběh a výsledky inventarizace. Měla by obsahovat i pracovníky zodpovědné za svěřený majetek