Inventarizační rozdíl je výsledek zjištěný při inventarizaci. Pokud je účetní stav vyšší než skutečný, jedná se o manko. Pokud je skutečný stav vyšší než účetní, jedná se o přebytek.

Vyrovnání inventarizačních rozdílů se provádí účetně a zaviněná manka se předepisují k náhradě viníkovi.

Více v článku Inventarizace a inventura z pohledu účetnictví.