Inventura je proces zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni. Ověřuje jak množství, tak hodnotu majetku a závazků. Je to první etapa inventarizace.

Inventura může být:

  • fyzická - přepočítávání fyzicky přítomného majetku - zejména u zásob a dlouhodobého hmotného majetku
  • dokladová - inventura podle účetních dokladů - provádí se tímto způsobem zejména u pohledávek a závazků

Více v článku Inventarizace a inventura z pohledu účetnictví.