Konfirmace (pravděp. z anglického "confirm" je ověření a potrzení písemnosti. Nebo to může být dokument potvrzující obchod.