Konsolidace (z latinského con-, dohromady a solidus, pevný) se používá ve smyslu upevnění, ustálení, uspořádání, stabilizace. U dluhů jde o sjednocení různých závazků v jeden obvykle se změnou lhůty splácení.

Konsolidovaná účetní závěrka

Je to účetní závěrka skupiny podniků, která sdružuje stavy majetku, závazků, hospodářské výsledky mateřského podniku s ostatními podniky, ve kterých má podíl.

Cílem konsolidované účetní závěrky je podat ekonomické informace za celé seskupení kapitálově propojených podniků.