K 1. dubnu 2011 vstoupila v platnost novela zákona o DPH, která zavádí nový termín - opravný daňový doklad. Opravný daňový doklad nahrazuje dříve používané pojmy "dobropis" a "vrubopis", které se používaly k opravě základu a výše daně.

Hlavními změnami u opravného daňového dokladu je, že musí navíc obsahovat tyto náležitosti:

  1. důvod opravy
  2. rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
  3. rozdíl mezi opravenou a původní daní
  4. rozdíl mezi opravenou a původní úplatou