Co je průměrný výdělek a jak se počítá?

Průměrný výdělek není to samé jako průměrná mzda. Průměrný výdělek se používá pro pracovněprávní účely. Průměrná mzda se počítá pro statistické účely, jinde ne.

Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.

Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat.

Rozhodné období u průměrného výdělku

Rozhodným obdobím se rozumí podle § 354 zákoníku práce předchozí kalendářní čtvrtletí. Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtle

Do průměrného výdělku se započítává i odměna poskytnutá za práci přesčas, která byla vykonána v rozhodném období, i kdyby byla zúčtována v jiném období než rozhodném.

Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

Formy průměrného výdělku

Čistý a hrubý průměrný výdělek

Průměrným výdělkem zaměstnance se obvykle rozumí průměrný hrubý výdělek, jen výjimečně je jím myšlen průměrný čistý výdělek.

Průměrný měsíční a hodinový výdělek

Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.

Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.

K čemu slouží průměrný výdělek?

Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely slouží pro výpočet odstupného, dovolené, náhrady mzdy při pracovní neschopnosti, ale také pro podpůrčí dávky od úřadu práce.

Zdroje: 
§ 351 - 362 zákoníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb.)
Podnikatel.cz)