Sankce ze strany správce daně jsou popsány ve čtvrté části daňového řádu. Patří mezi ně:

  • pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti
  • pořádková pokuta
  • pokuta za opožděné tvrzení daně
  • penále
  • úrok z prodlení

Více o jednotlivých sankcích lze nalézt na stránkách pojmů Pokuta, Penále a Úrok z prodlení.Zdroje: 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád - § 246 - 253