SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci je instituce pro zabezpečování mezibankovní komunikace. Zajišťuje 24hodinový bezpečný provoz sítě, elektronický systém pro dálkový přenos dat mezi bankami a dalšími finančnímí institucemi. Slouží převážně pro mezinárodní platební styk. V rámci SWIFT má každá zapojená banka svůj jedinečný kód.

Platnost SWIFT kódu (BIC) si můžete ověřit přímo u zdroje. Přejít na SWIFT.com