Daňovou evidencí se rozumí evidence majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů.

Více v článcích:
Daňová evidence - co to je a pro koho je?
Daňová evidence - co obsahuje a jak má vypadat?


Zdroje: 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - § 4, odst. 4