Inventarizace je proces zjištění skutečného stavu majetku a jeho zdrojů a závazků, ocenění tohoto stavu, srovnání se stave účetním a objasnění příčin - inventarizačních rozdílů. Provádí se zpravidla ke dni řádné a mimořádné závěrky.

Provádění inventarizace je povinné podle zákona o účetnictví.

Více v článku Inventarizace a inventura z pohledu účetnictví.

Inventarizace od slova "inventář"

V tomto významu se inventarizací myslí pořizování inventáře.