Schodek znamená manko v pokladně, případně i u jiného krátkodobého finančního majetku.

Schodek rozpočtu

Termín schodek se také používá pro záporný výsledek hospodaření, kdy výdaje převyšují příjmy.