Nájemné je úplata, kterou platí nájemce pronajímateli podle nájemní smlouvy. Obvykle je závislá na hodnotě pronajaté věci.