Výdaje příštích období představují náklady věcně a časově související s běžným obdobím, ale výdej peněz se uskuteční až v budoucnu. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení.

Obvyklé případy výdajů příštích období jsou:

  • nájemné placené zpětně
  • elektřina, vodné a stočné hrazené po uplynutí období
  • dodavatelem nevyfakturované dodávky (známe částku)
  • úroky, které banka naúčtuje z úvěru po uplynutí roku

Náklad se zaúčtuje na vrup příslušného nákladového účtu a ve prospěch účtu číslo 383 - Výdaje příštích období.